امین سواری

  • تعیین مدیر ارشد
  • تخصص برنامه ریزی، استراتژی
  • تجربه 25+ سال

.

Other Member

team
مهدی سواری

مهندس ارشد،

team
رضا باوی

مهندس بتن و ازمایشگاه