نیم

اعضای هیئت مدیره

امین سواری رئیس هیئت مدیره و موسس
مهدی سواری مدیر عامل

عضو تیم

member
نادم خان

مهندس ارشد

iamge
روزالی استوارت

مهندس ارشد

team
ارمان خان

معماری

member
استنفورد سارجنت

مهندس جوان

member
متیو هوارد

مهندس سرآشپز

team
کاترین کانن

مهندس ارشد

team
شانتل پارادیس

مهندس ارشد